Spindoctor

SPIN DOCTOR – MOTYWACJA PERSONALNA – PODNOSZENIE SAMOOCENY – WIZERUNEK OSOBISTY – WIZERUNEK W BIZNESIE

Ważne osobowości świata biznesu, gospodarki czy też polityki muszą nieustannie dbać o swój wizerunek osoby kompetentnej, odpowiedzialnej i godnej zaufania. Tworzeniem pozytywnego image’u lub odbudowaniem utraconej popularności i społecznej reputacji może się zająć doktor, a konkretnie spin doctor.

Indywidualne warsztaty i szkolenia w zakresie wizerunku politycznego i biznesowego prowadzi mgr Michał Sokołowski – Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Dla czego wizerunek polityczny jest tożsamy z biznesowym? Ponieważ tak jak marketing polityczny ma wiele wspólnego z marketingiem sprzedażowym tylko różni się produkt. W pierwszym przypadku będziemy promować polityka a w tym drugim np samochód.

Wizerunek polityczny, image polityczny jest to obraz, kształt, wyobrażenie sylwetki politycznej jednostki, grupy, organizacji lub instytucji, powstający w świadomości odbiorców. Wizerunek polityczny zawiera elementy wartościujące, które wpływają na decyzje i działania podejmowane przez inne podmioty. Tworzenie pozytywnego lub negatywnego wizerunku politycznego sięga najstarszych okresów cywilizacji, odkąd w grupach społecznych tworzyła się jakakolwiek władza.

Wizerunek biznesowy określimy jako całościowy wizerunek osób zarządzających firmą oraz wszystkich pracowników, będących jej reprezentantami w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Na wizerunek biznesowy składa się ich wygląd i zachowanie w różnych sytuacjach. Przez „wygląd” rozumieć należy odpowiednio dobraną, pod względem kroju i kolorystyki, garderobę biznesową wraz z dodatkami, ale także makijaż i fryzurę dopełniające całego stroju. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn, kierowników jak i podwładnych. Wygląd człowieka jest niezmiernie istotny w komunikacji z otoczeniem. Odpowiednio dobrane elementy stroju świadczą o profesjonalizmie, przygotowaniu zawodowym oraz zaangażowaniu w to, co się robi.