Outsourcing Sprzedaży

Pobierz ofertę PDF-Outsourcing sprzedaży

Ty spokojnie pij kawę a my sprzedamy Twój produkt lub usługę!

Ofertę kierujemy głównie do firm, które nie posiadają własnego zespołu sprzedaży oraz rozbudowanych kadr jednak chcą bezpośrednio dotrzeć do klienta na terenie Polski:

 • firmy produkcyjne lub handlowe budujące nowe rynki zbytu i poszukujące klientów na terenie kraju
 • okresowe wsparcie sprzedaży na czas rekrutacji sprzedawców
 • promocyjne akcje sezonowe

W pakiet usługi outsourcingu sprzedaży wchodzi szereg procesów sprzedaży i marketingu:

 • analiza rynku i konkurencji oraz zapotrzebowania na produkt
 • dotarcie do nowych klientów i prezentacja oferty
 • rotacyjne odwiedziny klientów, dbanie o merchandising oraz zamówienia
 • budowanie sieci również franczyzowej

Korzyści z Outsourcingu Sprzedaży:

 • brak potrzeby zatrudnienia własnych przedstawicieli oraz rozbudowywania działu kadrowego
 • wyeliminowanie kosztów związanych z utrzymaniem kadry menadżerskiej
 • brak kosztów związanych z zakupem narzędzi pracy w tym samochodów, komputerów, serwisów, leasingów
 • wykluczenie ryzyka i kosztów zwolnień chorobowych oraz kosztów ZUS
 • obniżenie kosztów procesów sprzedaży o 20% w stosunku do pracownika zatrudnionego na etat (wyliczenie według średnich kosztów zatrudnienia przedstawiciela handlowego w danej branży i na danym obszarze)

Wycena Outsourcingu Sprzedaży:

Do wyceny usługi potrzebujemy od Państwa kilka informacji:

1. Jaką branżę Państwo reprezentują oraz czy jesteście producentem czy dystrybutorem

2. Na ile Wasza marka jest rozpoznawalna i pożądana na rynku

3. Teren działania oraz ilość klientów docelowych na miasto / województwo

4. Kto jest klientem docelowym oraz preferowany kanał dystrybucji

5. Jakie działania promocyjne i marketingowe są już podjęte (media, prasa, sieć WWW)

6. Czy produkt należy od początku wdrażać w konkretny obszar- „praca u podstaw”

7. Proponowany czas współpracy

UWAGA! Outsourcing Sprzedaży nie jest całkowitym przesunięciem wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą i logistyką na firmę zewnętrzną- Zleceniobiorcę. Outsourcing Sprzedaży jedynie obniża te koszty w stosunku do kosztów zatrudnienia etatowego przedstawiciela handlowego o np. 30-40%. Firmy outsourcingowe to nie firmy dystrybucyjne. Wobec tego nie ma możliwości rozliczenia wyłącznie prowizyjnego!

Należy mieć na uwadze, że na efektywność całego przedsięwzięcia ma wpływ szereg czynników:

 • Czy klienci będę zainteresowani produktem / usługą
 • Produkt / usługa będzie atrakcyjna i pożądana na rynku
 • Poziom cenowy produktu / usługi jest dostosowany do cen rynkowych