RODO/Cookies

Polityka prywatności i plików cookies dla strony www.marketing-spy.pl (dalej: „Serwis”)

Informujemy, że nasz Portal nie zbiera danych osobowych odwiedzających osób jednak stosując się do wymagań prawnych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

INFORMACJE OGÓLNE

Wydawca Serwisu – MARKETING-SPY Michał Sokołowski siedzibą w Grudziądzu, ul. Kustronia 18 lok. 20, 86-300 Grudziądz, NIP: 876-192-30-01, adres email: michal@marketing-spy.pl, tel. 669143180,  działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

DANE OSOBOWE

Internauta korzystający z Serwisu (dalej: „Użytkownik”) może udostępnić swoje dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne. Ich niepodanie skutkuje jednak niemożliwością zapisania się na newsletter.

Wprowadzone przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Wydawca stosuje wymagane środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

Administratorem danych osobowych jest Wydawca.

Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów, jak również usługi hostingowe i informatyczne

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane Użytkownika będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez Wydawcę w celach marketingowych polegającym na promocji Wydawcy oraz jego usług własnych

Dane osobowe będą przetwarzane także dla potrzeb optymalizacji działania Serwisu oraz dostosowania treści Serwisu do potrzeb / zainteresowań Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody Wydawca ma prawo do wysyłania do niego na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane osobowe przetwarzane w zakresie działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Wydawcę.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu

Serwis stosuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies, tj. pliki cookies „sesyjne”  (tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz pliki cookies „stałe” (przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego).

Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniu. „Ciasteczka” mogą być również usunięte przy zastosowaniu odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, odpowiednich programów bądź narzędzi w ramach systemu operacyjnego. W przypadku uniemożliwienia bądź ograniczenia przechowywania plików cookies, może dojść do ograniczenia funkcjonalności Serwisu

Szczegółowe informacje dotyczące usuwania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć tu:

Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

Opera http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,