Pobierz ofertę PDF-Outsourcing sprzedaży

Ty spokojnie pij kawę a my sprzedamy Twój produkt lub usługę!

Ofertę kierujemy głównie do firm, które nie posiadają własnego zespołu sprzedaży i rozbudowanych kadr jednak chcą bezpośrednio dotrzeć do klienta na terenie Polski:

-firmy produkcyjne lub handlowe budujące nowe rynki zbytu i poszukujące klientów na terenie kraju

-okresowe wsparcie sprzedaży na czas rekrutacji sprzedawców

-promocyjne akcje sezonowe

W pakiet usługi outsourcingu sprzedaży wchodzi szereg procesów sprzedaży i marketingu:

-analiza rynku i konkurencji oraz zapotrzebowania na produkt

-dotarcie do nowych klientów i prezentacja oferty

-rotacyjne odwiedziny klientów, dbanie o merchandising oraz zamówienia

-budowanie sieci również franczyzowej

Korzyści z Outsourcingu Sprzedaży:

-brak potrzeby zatrudnienia własnych przedstawicieli oraz rozbudowywania działu kadrowego

-wyeliminowanie kosztów związanych z utrzymaniem kadry menadżerskiej

-brak kosztów związanych z zakupem narzędzi pracy w tym samochodów, komputerów, serwisów, leasingów

-wykluczenie ryzyka i kosztów zwolnień chorobowych oraz kosztów ZUS

-obniżenie kosztów procesów sprzedaży o 20% w stosunku do pracownika zatrudnionego na etat (wyliczenie według średnich kosztów zatrudnienia przedstawiciela handlowego w danej branży i na danym obszarze)

Wycena Outsourcingu Sprzedaży:

UWAGA! Firmy outsourcingowe to nie firmy dystrybucyjne. Wobec tego nie ma możliwości rozliczenia wyłącznie prowizyjnego!

Do wyceny usługi potrzebujemy od Państwa kilka informacji:

1. Jaką branżę Państwo reprezentują i czy jesteście producentem czy dystrybutorem

2. Na ile Wasza marka jest rozpoznawalna i znana na rynku

3. Jakie działania promocyjne i marketingowe są już podjęte (media, prasa, sieć WWW)

4. Czy produkt należy od początku wdrażać w konkretny obszar- „praca u podstaw”

5. Klienci docelowi w tym rynek tradycyjny i sieci

6. Proponowany czas współpracy